Revisa a potencia contratada e asegúrate que é a axeitada segundo o tamaño da túa vivenda e os electrodomésticos que utilizas.

01

Vivenda

03

Climatización

04

Sistema instalado

kW